spalio 31, 2016

Ekspozycja zewnętrzna

Cel ekspozycji

Po strąceniu “idoli” z piedestału, zmianie miejsca eksponowania pomników oraz ich statusu, po wyborze odpowiedniego sposobu eksponowania oraz dodatkowych środków zasadniczo zmieniła się też wymowa ideologiczna rzeźb pomnikowych. Ekspozycja parku Grūtas ujawnia negatywną treść ideologii sowieckiej, jej wpływ na system wartości. Celem ekspozycji jest ukazanie dla mieszkańców Litwy, gości kraju, jak też
przyszłych pokoleń obnażonej sowieckiej ideologii, przez wiele dziesięcioleci uciskającej i gnębiącej ducha naszego narodu.

UNIKATOWOŚĆ EKSPOZYCJI

Dotychczas żadne muzeum czy inna instytucja kulturalna nie próbowała gromadzić lub odpowiednio eksponować reliktów epoki sowieckiej. W Parku Grūtas rzeźby pomnikowe są rozmieszczone wzdłuż trasy o długości dwóch kilometrów. Wieże strażnicze, fragmenty łagrów i inne szczegóły przypominają Sybir. Park Grūtas zajmuje  powierzchnię 20 ha, eksponuje się tu 86 prac 46-ciu autorów. Tak duże nagromadzenie
pomników i rzeźb o wymowie ideologicznej w jednej ekspozycji pod otwartym niebem jest zjawiskiem
rzadkim, o może nawet  unikatowym na skalę światową.

pl_PL
de_DE
lt_LT
ru_RU
en_US