rugpjūčio 15, 2016

Muziejai

INFORMACINIS CENTRAS – MUZIEJUS

Medinis muziejaus pastatas primena XX amžiaus 5-tajame, 6-tajame dešimtmetyje statytus kultūros namus.
Informacinio centro muziejaus ekspozicija, čia sukaupta ir demonstruojama garso, kino, foto dokumentinė medžiaga parodo ir demaskuoja ideologizuotą sovietinę propagandinę kultūrą, pseudomokslą, sovietinės ideologijos ir propagandos tikslus, mechanizmą, priemones ir formas, atskleidžia vykdytą lietuvių tautos genocidą. Tai – gyva dokumentika, pasakojanti, kaip rafinuotai karinėmis, politinėmis, ideologinėmis, meninėmis ir kitomis priemonėmis buvo vykdoma sovietinė politika, slepiami nusikaltimai, išaukštinami nusikaltimų vykdytojai.

PAVEIKSLŲ GALERIJA

Sovietinio laikotarpio paveikslų galerijos ekspoziciją pagal tematiką galima būtų suskirstyti į dvi dalis: politinę ir ekonominę. Socialistinio realizmo stiliumi sukurti tapybos ir grafikos darbai atspindi ideologizuotą komunistinę visuomenę, Sovietų Sąjungos vadų – Lenino, Stalino, Brežnevo ir kitų – kultą, sovietinės valdžios įsitvirtinimo Lietuvoje epizodus.

KLUBAS-SKAITYKLA

Ekspozicijoje atkurtas nuošalaus kaimo autentiškas rinkimų agitpunktas, kuris atspindi prievartinius rinkimus į įvairių lygių sovietines tarybas ir kaimo sovietines kultūros įstaigas pokario metais su to meto privaloma interjero atributika – Stalino ir Lenino portretais, komunistiniais šūkiais ir literatūra. Ekspoziciją užbaigia klubo-skaityklos salė. Tokiose salėse būdavo demonstruojami kino filmai, ar vykdavo susirinkimai, glausdavosi sovietinių knygų biblioteka.

pl_PL
de_DE
lt_LT
ru_RU
en_US